Cookieverklaring

Dit is uitleg over het gebruik van cookies.

Cookieverklaring

1. In kaart brengen websitebezoek

A. Cookies

 1. Creation Online Marketing gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 2. Er bestaan verschillende soorten cookies:
 1. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
 2. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners zoals Google Analytics.
 3. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookievoorkeuren wijzigen

 1. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

2. Cookieoverzicht

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 1. De website van Creation Online Marketing maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.

 2. In totaal zijn er op creation.nl 47 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Creation Online Marketing op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel

NaamType(s)CookiesBewaartermijnAdCallsAnalytisch, Trackingacalltracker
acalltrackerreferrer
acalltrackersession1 maanden
Einde sessie
Einde sessie

Deze cookies worden gebruikt door het bedrijf AdCalls. Deze cookies maken een uniek gebruikersprofiel aan en houden de uitgegeven telefoonnummers bij.

BingFunctioneel, Analytisch, Tracking_uetsid
_uetvid
MUID22 uur
1 jaar
1 jaar

Bing gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.

CloudflareFunctioneel__cfduid1 maanden

Cloudflare is een platform dat de prestaties en veiligheid van websites verbetert. Deze cookies identificeren en volgen de gebruiker, onder andere om een load-balancer en een bot-manager te laten werken. Tevens wordt er een cookie gebruikt om te bepalen of webverkeer vertrouwd is.

CookieCodeFunctioneelPraivacyAudit
PraivacyCookieConsent1 jaar
1 jaar

In de cookie PraivacyCookieConsent worden uw voorkeuren wat betreft het toestaan van cookies geregistreerd. Middels de cookie PraivacyAudit kunt u op anonieme wijze later terugzoeken welke toestemming u heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.

CrispFunctioneel, Trackingcrisp-client%2Fsession%2F297e5a45-9cff-4cee-84c2-09dfe671c4cb6 maanden

Crisp verzorgt een live chat widget voor de website, maar kan gebruikers ook volgen.

FacebookTracking_fbp
c_user
fr
xs3 maanden
Einde sessie
3 maanden
Einde sessie

Facebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.

GoogleTracking__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
__Secure-APISID
__Secure-HSID
__Secure-SSID
1P_JAR
APISID
HSID
NID
SAPISID
SID
sidEinde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie

Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Lees hier op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt.

Google AnalyticsAnalytisch_ga
_ga_WGN4Z7H1XY
_gaexp
_gat_UA-56316553-4
_gid2 jaar
2 jaar
3 dagen
Einde sessie
22 uur

Google gebruikt deze cookies om de websitebeheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven.

HotjarFunctioneel, Analytisch, Tracking_hjAbsoluteSessionInProgress
_hjFirstSeen
_hjid
_hjIncludedInPageviewSample
_hjIncludedInSessionSample
_hjTLDTestEinde sessie
Einde sessie
1 jaar
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie

Deze cookies worden geplaatst door hotjar.com. Ze zorgen voor analyse en feedback van de website op basis van het bezoek van de gebruiker. Op deze manier is het mogelijk om de website aan te passen naar de wens van de bezoekers.

LinkedInFunctioneel, Analytisch, TrackingAnalyticsSyncHistory
bcookie
bscookie
lang
li_gc
lidc
lissc
UserMatchHistory1 maanden
2 jaar
2 jaar
Einde sessie
2 jaar
22 uur
1 jaar
1 maanden

Deze cookies worden geplaatst door LinkedIn en onderzoeken welke pagina's de gebruiker van de website bezoekt. Daarnaast zorgen de cookies ervoor dat de bezoeker informatie kan delen met anderen via LinkedIn.

3. Google Analytics

A. Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Creation Online Marketing heeft hier geen invloed op.
 3. U kunt hier lezen op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

B. Privacy-instellingen

 1. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.
 2. Creation Online Marketing heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 3. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
 4. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. Websites van derden en wijzigingen

A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing

 1. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Creation Online Marketing niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
 2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
 3. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20210908.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten

 1. U heeft het recht om:
 1. uw persoonsgegevens in te zien;
 2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
 3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
 4. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
 5. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
 6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
 1. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Creation Online Marketing hebben, stuur dan een verzoek naar info@creation.nl
 2. Creation Online Marketing wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Creation Online Marketing u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 3. Creation Online Marketing zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Klachtrecht

A. Interne behandeling

 1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Creation Online Marketing u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@creation.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.